Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

Journalistiek

betekenis & definitie

Journalistiek is het door de journalist beroepsmatig verzamelen, verzenden, verspreiden en becommentariëren van actuele gegevens van algemeen belang die geschikt worden gemaakt voor publicatie in diverse media zoals kranten, tijdschriften, televisie en radio. Deze publicaties worden aangemerkt als 'nieuws'.

De journalistiek belicht onderwerpen die voor een groot publiek relevant zijn. Het kan gaan over subjecten als politiek, veiligheid en economie. Ook kunnen de actuele gegevens en de verslaggeving daarvan 'kleinere' gebeurtenissen bevatten zoals en verkeersongeluk. De journalistiek wordt als een belangrijke maatschappelijke macht en als onmisbare schakel in een democratische samenleving beschouwd die de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende of welke macht in een samenleving dan ook kritisch volgt en misstanden aan de kaak stelt. Voor een goed functioneren van de journalistiek in dat krachtenveld is het belangrijk dat zij beschikt over een grote mate van onafhankelijkheid.