Jeugdzorg betekenis & definitie

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor alle voorzieningen die er zijn voor de jeugd die problemen heeft en specifieke zorg nodig heeft. Die zorg kan op een breed spectrum betrekking hebben, van op jeugdigen toegesneden psychische hulp tot schuldhulpverlening.

In Nederland is de jeugdzorg grotendeels georganiseerd in twee instanties: de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Deze twee landelijke organisaties zijn ingesteld van overheidswege en voeren taken uit die wettelijk zijn geregeld in de Wet op de Jeugdzorg. Op gemeentelijk niveau is het Centrum voor Jeugd en Gezin actief. De jeugdzorg wordt voor het grootste gedeelte door de politiek gereguleerd: "het beleid omtrent de jeugdzorg moet onder de loep worden genomen." Ook particuliere hulpverleners met betrekking tot hulpverlening aan jeugdigen worden onder het begrip jeugdzorg gerekend.

Gepubliceerd op 01-04-2015