Jargon betekenis & definitie

Jargon is een soort van vaktaal. Het is een vorm van taalgebruik binnen een vakgebied die alleen door vakmensen gesproken wordt en moeilijk is te volgen voor buitenstaanders.

Het verschil tussen vaktaal en jargon heeft voornamelijk te maken met de reden waar men het voor gebruikt. Vaktaal is er op gericht om de communicatie tussen mensen in een bepaald vakgebied te verbeteren. Bij jargon is dit precies omgekeerd. Jargon is er op gericht om de band tussen een bepaalde groep te versterken door het gebruik van moeilijke woorden waardoor buitenstaanders worden uitgesloten. Mensen die er naar streven het gebruik van jargon in stand te houden worden ook wel jargonauten genoemd.
Ieder vakgebied kent in principe zijn eigen jargon. Notarissen, advocaten en rechters gebruiken vaak ingewikkelde juridische termen die voor buitenstaanders lastig te begrijpen zijn. Hetzelfde geldt voor artsen die medisch jargon gebruiken of voor computernerds die de het de hele dag over browsers, bytes en links hebben.