Irene betekenis & definitie

Irene is een meisjesnaam en betekent 'vrede' of 'vredig'. De naam Irene is afkomstig uit Frankrijk.

De naam Irene is van oorsprong gebaseerd op het Griekse Eirènè. Eirènè was de Griekse Godin van de vrede. In andere landen bestaan er varianten op de naam Irene. In Rusland, Bulgarije en Roemenië is de naam Irina gebruikelijk. In Polen, Tsjechië, Nederland en in Scandinavië komt de versie Irena voor.
In Nederland is de naam Irene sinds de geboorte van prinses Irene gebruikelijk geworden. Voor de geboorte van Prinses Irene kwam de naam niet veel voor in Nederland. In 1939, het geboortejaar van Prinses Irene, is er een sprong te zien in het gebruik van de naam. In 1941 is er zelfs een piek waar te nemen.
Er is nog een bijzondere uitschieter in het toekennen van de naam Irene: in 1945 kregen 747 kinderen de naam. Dit is verreweg het populairste jaar voor de naam Irene. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er een geboortegolf plaatsgevonden die bekend staat als de babyboom. De bijzondere betekenis van 'vrede' kan ook meespelen in de populariteit van de naam rond die tijd. De laatste jaren wordt de naam steeds minder aan pasgeborenen gegeven. In 2012 kregen 14 kinderen de naam Irene.