Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 14-03-2016

Inzicht

betekenis & definitie

Inzicht is de toestand dat men iets begrijpt of als men snapt hoe iets in elkaar zit. Het is een vorm van zelfbewustzijn; hoe iemand ergens naar kijkt. ‘Inzicht’ is het psychotherapeutische begrip voor het emotionele/verstandige begrijpen van de eigen psychische toestand

Drie vormen van inzicht zijn; inzicht uit het intellect (wat is nuttig voor ons en wat is slecht voor ons; wat zijn de consequenties van ons handelen), inzicht uit wijsheid en inzicht uit de intuïtie van het hart (ervaring die men heeft opgedaan).

Een dier kan ook inzicht hebben. Met dit gegeven is ‘inzicht’ het vermogen van een dier of mens in een onbekende situatie de oplossing voor een probleem vindt door opgedane ervaringen uit het leven te combineren. Hiermee is inzicht een vorm van leren waarbij een dier of mens een creatief verband legt tussen verschillende waarnemingen of ervaringen

Het wordt ook wel gezien als een voornemen om iets te bereiken. Synoniemen zijn onder andere; mening, doel, denkbeeld, gedachte, gevoelen, opinie, opvatting, standpunt, stellingname, zin, oordeel, inzien. In de zin ‘Na de daad komt de dwaas tot inzicht’ heeft inzicht de betekenis van beseffen wat de dwaas gedaan heeft. In de zin ‘De dynamische modellering moet een inzicht geven in verscheidene dingen’ heeft inzicht de betekenis van in kaart brengen en snappen hoe iets in elkaar zit. Ieder mens en dier beschikt over ruimtelijk inzicht. Dit is een vaardigheid om zich te kunnen oriënteren en positioneren in een bepaalde leefomgeving.

< >