Interview betekenis & definitie

Een interview is een vraaggesprek tussen twee (of meerdere) personen: de interviewer die de vragen stelt en de geïnterviewde die de vragen beantwoordt. Het is een methode om informatie van of over iemand te vergaren.

Het interview is een belangrijke methode in de journalistiek. De journalist stelt vragen om de informatie die de geïnterviewde daarbij prijsgeeft voor publicatie geschikt te maken. Die publicatie (al of niet bewerkt) kan een stuk in een krant, tijdschrift of een uitzending op televisie of radio betreffen: "De journalist interviewde de politicus live op de televisie." Niet alleen journalisten gebruiken het interview als methode om informatie los te krijgen. Ook in een sollicitatieprocedure of een bepaald (opinie)onderzoek speelt het interview een rol: "De wetenschappers hebben voor hun onderzoek een gedeelte van de Nederlandse bevolking geïnterviewd."

Laatst bijgewerkt 01-04-2015