Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 17-04-2015

2015-04-17

Inflatie

betekenis & definitie

Inflatie is een economisch proces waarbij geld minder waard wordt door het stijgen van de gemiddelde prijzen (het algemeen prijspeil).

De oorzaak van inflatie is veelal de stijging van het nationaal inkomen of het stijgen van de geproduceerde goederen. De waarde van een munteenheid daalt dan ten opzichte van andere munteenheden en de koopkracht van mensen wordt meestal minder. Maar dit verschijnsel treedt alleen op als de lonen procentueel minder stijgen dan de prijzen. Door de prijsstijgingen kan er met dezelfde euro minder gekocht worden dan voorheen. Er wordt in dat verband dan gesproken over geldontwaarding. Het begrip wordt niet altijd slechts als geldontwaarding opgevat, inflatie komt ook in bepaalde uitdrukkingen of verschijnselen voor: "dat begrip wordt zo vaak gebruikt, het is aan inflatie onderhevig."