Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-05-2016

2016-05-30

Indoctrinatie

betekenis & definitie

Indoctrinatie is het op negatieve manier beïnvloeden en manipuleren van een derde. Door eenzijdig te onderwijzen en te overtuigen dient de derde de opvattingen en ideeën kritiekloos te aanvaarden en over te nemen.

In het woord indoctrinatie is het Latijnse woord doctrina te herkennen. Dit woord betekent 'onderwijzen'. Bij indoctrinatie wordt er, in tegenstelling tot bij leren, geacht niet zelf na te denken en de ideeën en opvattingen kritiekloos over te nemen. Daarnaast wordt er vaak gewaarschuwd voor mensen met andere ideeën. Het in twijfel trekken van de opvattingen en ideeën die doormiddel van indoctrinatie aan een derde zijn wijs gemaakt worden in sommige gevallen bestraft.

Tegenstanders van de 'gevestigde orde' beweren dat in het reguliere onderwijs gebruik wordt gemaakt van indoctrinatie. Op het moment dat de onderwijzer open staat voor kritiek en twijfels die leerlingen hebben bij zijn lessen, is er geen sprake van indoctrinatie. Is dit echter niet het geval, dan vindt er een vorm van indoctrinatie plaats. De leraar is zich er niet altijd van bewust dat hij of zij indoctrineert. Veel mensen vinden het namelijk niet prettig om kritische en sceptische vragen te krijgen over wat ze vertellen.

Waar indoctrinatie bewust wordt uitgevoerd is in totalitaire regimes. De regering dwingt burgers te denken zoals zij graag wil door kranten, televisie, radio en andere media te dwingen de inhoud en informatie aan te passen. Daarnaast wordt er in een totalitair regime gecontroleerd of burgers afwijkende politieke opvattingen hebben. Burgers die dit inderdaad hebben kunnen zonder proces worden gestraft.