Immigrant betekenis & definitie

Een immigrant is iemand die als buitenlander in een bepaald land komt te wonen. Die persoon is dan een inkomend landverhuizer. Een immigrant vestigt zich voor langere tijd in het land. Over het algemeen worden mensen die langer dan één jaar in het nieuwe land blijven, als immigrant beschouwd.

Immigratie betekent ‘in-migratie’ in een land. Het tegenovergestelde van immigratie is emigratie, wat ‘weg-migratie’ betekent.

Elk land heeft zijn eigen migratiebeleid. Dit is ingesteld om de instroom van immigranten op sociaal-economisch gebied in goede banen te leiden. Met dit beleid bepaalt het land hoe immigranten worden behandeld, hoeveel immigranten er worden toegelaten tot het land en aan welke eisen een immigrant moet doen om in het land te mogen wonen. Vluchtelingen zijn een specifieke groep binnen immigranten. Deze personen vragen asiel aan in het land waar ze willen wonen. In veel Westerse landen worden vluchtelingen die naar het land willen verhuizen, niet toegelaten als zij economische motieven hebben. Enkel politiek asiel wordt dan erkend, zoals politieke vervolging of oorlogsgeweld.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen immigreren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: in verband met hun beroep, vervolging, politieke motieven, familiehereniging of oorlog. Maar het komt vaak voor dat immigranten meerdere redenen hebben. Oorlog kan er namelijk voor zorgen dat de persoon economische problemen heeft.