Illusie betekenis & definitie

Een illusie is een zinsbegoocheling, ook wel een droombeeld. Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid.

Een illusie is gebaseerd op foutieve waarnemingen van reƫle externe prikkels. Dit komt doordat een persoon een beeld heeft van de werkelijkheid, dat is gebaseerd op de waarnemingen via zintuigen. Deze signalen worden in de hersenen verwerkt. Illusies kunnen niet bestaan zonder zintuiglijke waarneming. Een illusie is namelijk een foutieve interpretatie van een waarneming.

Het kan voorkomen dat illusies ontstaan door natuurkundige effecten. Een voorbeeld hiervan is een fata morgana. Visuele illusies zijn het bekendste als het gaat om mogelijkheden om zintuigen te misleiden, zoals gezichtsbedrog. Hierbij kan men denken aan plaatjes waarbij bepaalde vormen lijken te bewegen, terwijl ze in werkelijkheid vastliggen op een afbeelding. Dit bedrog komt vaak doordat het oog beperkingen heeft. Een ander voorbeeld hiervan, wat in het dagelijks leven veelal voorkomt, is een tl-buis. Deze buis lijkt altijd licht uit te stralen, maar in het echt flikkert de buis heel erg snel. Dat de tl-buit continu licht lijkt uit te stralen, is dus een illusie, in werkelijkheid knippert het licht heel erg snel.