Ichtus betekenis & definitie

Ichtus is het Griekse woord voor vis, oorspronkelijk het symbool van de spijziging van de 5000 (Mattheüs 14). Later werd Ichtus het symbool voor Christus zelf.

Tijdens de Christenvervolgingen ging men de vis als teken gebruiken om duidelijk zichtbaar te maken dat men christen was. Eigenlijk kan het gezien worden als geheim teken dat alleen bestemd was voor ingewijden. De naam Christus werd gevormd door de eerste letters van de Griekse woorden Iesous Christos Theou Huios Soter. De betekenis hiervan is: Jezus Christus, Gods zoon, redder; voorgesteld door een vis. Overigens hanteren Protestants Christelijke scholen dikwijls de naam Ichtus of Ichthus. Deze scholen hanteren nog Bijbelse normen en waarden.

Laatst bijgewerkt 10-04-2015