Hypocriet betekenis & definitie

Hypocriet of schijnheilig geeft aan dat iemand zich anders voordoet dan hij of zij in werkelijkheid is. Hypocriet zijn is huichelachtig, vals of geveinsd gedrag vertonen.

Hypocriet is afgeleid van het Griekse woord hupokrites. Dit woord betekent letterlijk acteur. Iemand wendt geloof, gevoelens, moraal of deugden voor. In feite staat deze persoon hier dus niet volledig achter. De normen en waarden worden niet zelf in praktijk gebracht zoals bij het bekritiseren van anderen. Men beweert iets over iemand zonder hier werkelijk oprecht achter te staan. Op werkterrein wordt iemand ook wel hypocriet genoemd wanneer die persoon politieke strategie toepast om daar heimelijk zelf beter van te worden. Het begrip hypocriet wordt maatschappelijk, internationaal weinig gewaardeerd. Kenmerkend is dat er subtiele culturele verschillen zijn. Wat in de ene cultuur aanvaardbaar is, kan in een andere cultuur onaanvaardbaar zijn. Hypocrisie is menselijk omdat het soms gewoon een leugentje om bestwil kan zijn, dus niet bedoeld om een persoon opzettelijk te kwetsen.