Huiselijk geweld betekenis & definitie

Huiselijk geweld is geweld dat plaatsvindt binnen de huiselijke kring of binnen de familiekring. Het speelt zich dus altijd binnen de privésfeer af. Onder huiselijk geweld valt zowel lichamelijk als geestelijk geweld.

Huiselijk geweld kan gepleegd worden door iemands partner, ouders of door een ander lid van de familie. Naast fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld slaan of schoppen, kan huiselijk geweld ook bestaan uit seksueel misbruik of psychische mishandeling, zoals schelden en bedreiging. Vaak speelt macht een grote rol bij huiselijk geweld. Om macht uit te oefenen kan een gezinslid geweld gebruiken. Huiselijk geweld wordt ook wel 'geweld in afhankelijkheidsrelaties'genoemd. Het gaat dus om geweld binnen een relatie waar de ene persoon afhankelijk is van de andere. Naast het geweld in de privésfeer valt hier ook geweld door bijvoorbeeld hulpverleners onder. Uit onderzoek blijkt dat 45% van de mensen tussen de 18 en 70 jaar in aanraking is gekomen met huiselijk geweld. Vaak wordt gedacht dat alleen kinderen of vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld kunnen worden, maar ook mannen en ouderen komen hiermee in aanraking.