Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Hiërarchie

betekenis & definitie

De hiërarchie is de rangorde van waardigheidsbekleders. Het woord hiërarchie is uit het Grieks afkomstig en betekent 'heilige regering'. Oorspronkelijk is het een georganiseerde priesterstand.

In de rooms-katholieke kerk zijn het de dragers van de macht, die Christus aan Petrus en de apostelen gegeven heeft. De kerkelijke hiërarchie zijn de paus en de bisschoppen, verder de kardinalen, priesters en de lagere bedienaren. De paus wordt door de katholieken gezien als de opvolger van de apostel Petrus, hij is de plaatsbekleder van Christus op aarde. Hij heeft in de kerk de hoogste geestelijke macht. De bisschop is een door de paus benoemde priester die onder zijn gezag een bisdom bestuurt. In lutherse en anglicaanse kerken zijn ook hiërarchische elementen aanwezig. Het gereformeerde protestantisme verwerpt het uitgangspunt dat één ambt of één gemeenschap, macht over de andere zou bezitten.