Hemelvaart betekenis & definitie

Hemelvaart is een christelijke feestdag. Christenen vieren dan dat Jezus na zijn opstanding naar de hemel werd opgevaren. Na hemelvaart volgt het Pinksterfeest.

Op de Hemelvaartsdag zoals die in Marcus, Lucas en Handelingen staat beschreven, wordt Jezus naar de hemel opgenomen om zich daar voor te bereiden op de dag dat hij voor de laatste keer naar de aarde zal terugkeren om te oordelen over de levenden (de gelovigen) en de doden (zij die Jezus niet als hun Verlosser aannemen). In de Bijbel wordt deze dag als het laatste oordeel omschreven. De tijd tussen de hemelvaart van Christus en het laatste oordeel is de eindtijd. In de hemel zal hij pleiten voor de gelovigen en hij belooft de Heilige Geest naar de aarde te sturen om de apostelen te helpen en kracht te geven om te getuigen van Jezus Christus.

Gepubliceerd op 21-09-2010