Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 23-05-2016

2016-05-23

Hedonisme

betekenis & definitie

Hedonisme is een term die een bepaalde filosofische leer en een bepaalde levenshouding aanduidt. In beide gevallen geldt de opvatting dat genot (in algemene zin) het het hoogste levensdoel is.

Het hedonisme betekent binnen de leer van de ethiek dat genot het hoogste goed is. Dit is natuurlijk subjectief, want iedereen heeft andere voorkeuren en ervaart de ervaring die genot geeft, op een andere manier. Genot kan zowel zintuiglijk als geestelijk zijn. De term hedonisme komt oorspronkelijk uit het Grieks, Hèdonè betekent ‘genot’. Een belangrijke vraag binnen het hedonisme is de vraag wat het meeste genot geeft. Nadelen van bepaalde genoten spelen hierin ook mee.

Een andere belangrijke kwestie is de vraag of genot kwantitatief beoordeeld moet worden naar intensiteit. Hierdoor zullen veel handelingen die door andere ethische systemen worden afgekeurd, als deugdzaam worden beschouwd omdat het genot van de dader groter is dan de pijn van het slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn moord, verkrachting of roof. Of moeten deze handelingen juist kwalitatief worden beoordeeld, zodat sommige vormen van genot deugdzaam zijn en andere vormen ondeugdzaam. Een deugdzaam genot is bijvoorbeeld liefde, een ondeugdzaam genot is bijvoorbeeld leedvermaak. Dit laatste is het epicurisme, en is verwant aan een relatief hedonisme. Dit betekent dat aan al het Goede een aspect van genot zit.