Groente-, fruit- en tuinafval betekenis & definitie

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) is het zogenaamde groen huishoudelijk afval, zoals resten van groente, onkruid of gekookt voedsel.

Het GFT-afval bestaat voor 30 procent uit keukenafval, zoals etensresten en schillen. Daarnaast bestaat het uit afval uit de tuin, zoals bladeren en gras, maar ook uit bijvoorbeeld ontlasting van kleine huisdieren, zoals dat van konijnen of katten. In Nederland wordt volgens de website GFT-afval.nl jaarlijks 1,6 miljoen ton GFT-afval ingezameld. Het afval kan op twee manieren verwerkt worden, namelijk door middel van compostering en vergisting. Bij compostering wordt er lucht aan het afval toegevoegd, terwijl bij vergisting lucht juist afwezig is. Wanneer het afval gecomposteerd is, wordt het nogmaals verwerkt, zodat het uiteindelijk als grondverbeteraar kan dienen. Bij de vergisting komt biogas vrij, wat bijvoorbeeld in een warmtekrachtcentrale gebruikt kan worden.

Laatst bijgewerkt 16-11-2011