Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 05-05-2013

2013-05-05

Genaken

betekenis & definitie

Genaken is een werkwoord en betekent dichterbij komen of (be)naderen.

Genaken is een zeer oud werkwoord dat nog zelden wordt gebruikt in zowel spreektaal als schrijftaal. Een enkele keer komt het voor in schrijftaal. Het werkwoord komt met name nog in religieuze geschriften voor. Hier een voorbeeld: "Wees niet bang, het kwaad zal niet genaken!" In dit voorbeeld wordt dus gezegd dat het kwaad niet dichterbij zal komen. Een ander voorbeeld: "Na het ongeval was Danique niet te genaken, ze verkeerde een hele tijd in shock." In dit voorbeeld is Danique dus niet te benaderen door het ongeluk. Genaken wordt hier gebruikt om aan te geven dat iemand niet dichterbij kan komen. Een andere betekenis van genaken is 'aanstaande zijn'. Andere synoniemen zijn: nabijkomen of in de buurt komen. "Het einde van de rit was nabij, het duurde wel zes uur."