Gehoor betekenis & definitie

Gehoor is het vermogen om geluiden waar te kunnen nemen. Het waarnemen van deze geluiden wordt horen genoemd en is één van de vijf zintuigen zoals benoemd door Aristoteles. De overige zintuigen zijn; zien, proeven, ruiken en voelen.

Het gehoor heeft drie belangrijke functies;
1) Communiceren met gelijksoortige organismen
Voor het onderhouden van sociale contacten met organismen die gelijksoortig zijn is het gehoor van belang. Zo kunnen we elkaar herkennen aan bijvoorbeeld spraak. Dieren communiceren doormiddel van hun eigen "taal" die verwanten kunnen verstaan. Vaak zijn de geluiden die dieren produceren niet te horen voor de mens. Zo kan een kat ten opzichte van een mens geluiden waarnemen die tot wel twee octaven hoger zijn.
2) Herkennen van geluiden van andersoortige organismen
Het herkennen van geluiden van andersoortige organismen stelt ons in staat om gevaar te herkennen.
3) Lokaliseren van geluidsbronnen
Het gehoor is nodig om je te oriënteren, door de geluidsgolven kan je door het geluid zelf of de weerkaatsing ervan je beter bewegen.

Indien het gehoor té lange blootstelling aan hard geluid krijgt en hierdoor het gehoor verslechterd spreekt men van gehoorschade. Dit kan geluid zijn vanuit bijvoorbeeld; een werkomgeving waar met luide machines gewerkt wordt; harde muziek of andere langdurige blootstelling. Gehoorschade wordt vastgesteld door middel van een audiologisch onderzoek waarbij de gehoordrempel wordt gemeten. Kort gezegd hoort een persoon bepaalde tonen dan niet meer.

In Nederland heeft een grote groep jongeren (zo'n half miljoen) te maken met blijvende gehoorschade. Dit heeft voornamelijk te maken met te harde muziek uit discotheken en muziekfestivals als het luisteren van te harde muziek via koptelefoons. Een oplossing die hulp kan bieden indien het gehoor te slecht is geworden is het dragen van een gehoorapparaat. Hier zijn verschillende oplossing in mogelijk die uiteindelijk allen een zelfde werking hebben, het gehoor verbeteren.

Gepubliceerd op 23-05-2019