Gedogen betekenis & definitie

Gedogen is het dulden, verdragen of veroorloven van iets. Meestal gaat het om iets dat wettelijk eigenlijk niet mag. Er wordt ook wel gesproken van een gedoogbeleid als de overheid overtredingen van wettelijke voorschriften oogluikend toestaat.

Een voorbeeld van gedogen is de Opiumwet die in Nederland geldt. In deze wet staat dat de verkoop van softdrugs is verboden. Toch heeft de overheid besloten dat de politie en justitie de coffeeshops niet behoeft te vervolgen, zolang deze zich aan bepaalde voorwaarden houden. Hierdoor is de koop van softdrugs vrij, terwijl het toch verboden is.

Dit voorbeeld van de Opiumwet is een voorbeeld van een gedoogbeleid. Dit is het beleid van een bestuursorgaan om overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Soms is dit een bewuste keuze als de handhaving niet als zinvol wordt gezin, maar een intrekking of wijzigingen van de wet te gevoelig ligt in de politiek. Ook kan een gedoogbeleid een gevolg zijn van het onvermogen dat handhavende instanties hebben.

Gedogen kan actief of passief gebeuren. Als iets in een gedoogbeschikking wordt vastgelegd, dan is er sprake van actief of uitdrukkelijk gedogen. Bij passief of stilzwijgend gedogen weet het bestuursorgaan dat er regels worden overtreden, maar treedt zij hier niet tegen op.

Gepubliceerd op 18-04-2016