Geautoriseerd betekenis & definitie

Iets of iemand is geautoriseerd wanneer hij het recht krijgt op iets of volmacht krijgt over iets.

Autoriseren is de werkwoordvorm van “autoriteit”. Wanneer iemand autoritair is, heeft de persoon of organisatie de autoriteit of het gezag over een andere persoon of groep. In de informatica wordt met autorisatie verwezen naar de mate van gezag die een persoon of proces worden toegekend door de eigenaar van, bijvoorbeeld, het bestand of systeem.

In de marketing spreekt men van autoriteit wanneer iemand door beschikking over veel kennis, positieve kwaliteiten en capaciteiten, als gezaghebbende beschouwd wordt. Om autoriteit te bereiken, moet men zich onderscheiden van andere personen of organisaties in hetzelfde specialisme, door middel van hoge prestaties, vakbekwaamheid en expertise. Een goede reputatie en naamsbekendheid zullen het proces tot het bereiken van een autoritaire positie ondersteunen. Een andere soort autoriteit verwijst naar de populariteit van een bepaalde website op internet. Deze wordt “gemeten” met het aantal hyperlinks van andere sites die bezoekers naar de site doorlinken, en de kwaliteit van deze links.

Gepubliceerd op 14-03-2016