Geagiteerd betekenis & definitie

Wanneer men geagiteerd is, bevindt men zich in een staat van opwinding en gespannenheid.

Iedereen kan soms geagiteerd raken. Wanneer men zich in een stressvolle situatie bevindt die zenuwen en opwinding uitlokt, kan dat leiden tot een rusteloze gemoedstoestand. Naar deze rusteloze gemoedstoestand wordt ook wel verwezen met “agitatie”. Hoewel dit gevoel bij het merendeel van de mensen uiteindelijk weer wegtrekt, is het bij andere mensen blijvend. Wanneer dat het geval is, wordt er gesproken van een geagiteerde depressie. Deze vorm van depressie lijkt, behalve symptomen van hyperactiviteit en drukte, veel op een “normale” depressie. Het meest kenmerkende symptoom voor een geagiteerde depressie is continue irritatie aan en door (mensen in) je omgeving.

Een geagiteerd gevoel verwijst ten eerste dus naar het onprettige nerveuze gevoel dat ons allemaal weleens bekruipt in een stressvolle situatie. De tweede betekenis is de continue irritatie die andere mensen en iemands omgeving bij een persoon triggeren, wat ook wel bekend is onder “geagiteerde depressie”. Agitatie kent op andere gebieden echter nog andere betekenissen.

Zo verwijst “agitatie” in de natuurkunde naar het in beweging brengen van een bepaald voorwerp door bijvoorbeeld schuddende bewegingen te verrichten. In de politiek is er daarentegen weer sprake van agitatie wanneer er veel moeite wordt gedaan tot het beïnvloeden van meningen.