Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 07-01-2012

Federatie

betekenis & definitie

Een federatie is een vorm van samenwerking tussen in hoofdzaak gelijkgerichte lichamen. Het is een Frans-Latijns woord.

Federaties behouden een zeer grote mate van zelfstandigheid. Een voorbeeld van een federatie is de bond van Nederlandse journalisten. Staten die hun zelfstandigheid behouden noemt men ook federaties. Rusland was van 1917 tot 1991 een socialistische federatieve Sovjetrepubliek. Een ander voorbeeld is de federatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Zij bestaat uit zeven beroepsverenigingen die samen de belangen van artsen behartigen.