Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 24-08-2016

2016-08-24

Executie

betekenis & definitie

Een executie is een uitvoering van een vonnis. Dit kan zowel een strafvonnis als een doodvonnis zijn. Executie betekent letterlijk uitvoering.

Een moord op een persoon kan ook een executie zijn. Dit wordt een standrechtelijke executie genoemd. Een persoon wordt ter plekke gedood zonder dat er een proces is gevoerd. Dit soort executies worden uitgevoerd door de politie, het leger of paramilitaire organisaties. Daarom worden deze executies in verband gebracht met guerrilla, terrorisme, criminaliteit en counter-insurgency (politieke of militaire acties om opstandelingen te verslaan). Een executie kan ook het uitvoeren van een doodvonnis zijn; de doodstraf.

Het strandrechtelijk executeren van krijgsgevangenen wordt door de derde Geneefse Conventie verboden (dit is de verzamelnaam voor de verdragen die zijn geformuleerd als onderdeel van het internationaal humanitair recht). Het zonder proces executeren van een vijandelijke militair die zich heeft overgegeven of die ziek, gewond of krijgsgevangen is, is ook verboden.

Ten derde kan een executie het ten uitvoer leggen van een executoriale titel zijn. Een voorbeeld hiervan is een vonnis. Het executierecht is het recht dat een executie, het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht, regelt. De executie bestaat uit het bevel om aan een executoriale titel, dat vaak een vonnis is, te voldoen. Hierna worden goederen in beslag genomen en wordt de eigenaar gedwongen het goed te verkopen. De opbrengst hiervan wordt verdeeld tussen de schuldeisers.