Evolutie betekenis & definitie

De evolutie is de geleidelijke ontwikkeling waarbij uit eenvoudige soorten steeds ingewikkelder soorten of nieuwe soorten ontstaan. De evolutie is een geleidelijke vorming of omvorming die zich in de loop van de jaren afspeelt.

Het totaal aan verandering in de kenmerken van organismen of populaties van generatie op generatie die zijn ontwikkeld, wordt de evolutie genoemd. Sinds het begin van het leven op aarde is de evolutie aan de gang. Hierdoor zijn alle levensvormen die nu op aarde te vinden zijn, ontstaan. Deze levensvormen zijn ontstaan door aanpassingen in de daarvoor levende organismen. De natuurlijke selectie zorgt ervoor welke organismen er blijven leven. Dit wordt ook wel ‘de wet van de sterkste’ genoemd. De individuen die minder goed aangepast zijn aan hun leefomgeving, sterven door de concurrentie langzaam uit. De genetische variatie is dus noodzakelijk om je aan te kunnen passen aan omstandigheden die voortdurend veranderen.

De evolutietheorie is de theorie voor de evolutie van het leven op Aarde. Charles Darwin bedacht deze theorie. Zijn boek, The Origin of Species genoemd, beschrijft hoe een soort kan evolueren. Hoe planten, dieren en mensen zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast, wordt uitgelegd in de theorie van Darwin.

Al vrij snel nadat dit boek verscheen, werd deze evolutietheorie door wetenschappers algemeen aanvaard als verklaring voor het ontstaan van diersoorten, en dus ook de mens.

Gepubliceerd op 29-08-2016