Educatie betekenis & definitie

Educatie is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Educatie komt van het Latijnse woord 'educere', dat opvoeden betekent.

Educatie leert mensen hoe ze moeten functioneren binnen een samenleving. Dit gebeurt door zowel de ouders als bijvoorbeeld een opleiding, maar ook door andere mensen in de omgeving. Er zijn verschillende soorten educatie, zoals cultuureducatie of media-educatie. Dit leert mensen gericht hoe zij met bijvoorbeeld verschillende media om moeten gaan. Naast het onderwijs is de opvoeding dus ook een belangrijk deel van educatie. Hierbij leren mensen van hun directe omgeving hoe zij met bepaalde gebeurtenissen om moeten gaan en zo krijgen ze normen en waarden bijgebracht. Er bestaan verschillende organisaties die zorg dragen voor de educatie van mensen. In Nederland is dat bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook bepaalde particuliere organisaties kunnen bezig zijn met de educatie.