Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-12-2010

2010-12-08

Dominee

betekenis & definitie

Een dominee is iemand die aan het hoofd staat van een protestantse kerk. Een dominee kan zowel man als vrouw zijn. Diegene is verantwoordelijk voor de opbouw van het christelijk leven van de gelovigen.

Een dominee neemt in de protestantse traditie een belangrijke rol in. Hij of zij wordt ook wel dienaar van het Woord genoemd waarbij 'Woord' staat voor de Bijbel. Een dominee bouwt de gelovigen op door vanuit de Bijbel te preken en onderwijs te geven. Een dominee staat vaak aan het hoofd van een groep gelovige christenen in een gemeente. De dominee bezoekt zijn gemeenteleden en vervult daarmee de pastorale functie. Een dominee wordt bijgestaan door ouderlingen en diakenen die hem of haar doorgaans helpen bij het pastorale werk. Samen met hen vormt de dominee de kerkenraad. Een belangrijk synoniem van dominee is predikant.