Doelgroep betekenis & definitie

De doelgroep is een specifieke groep mensen die een organisatie of instelling wil bereiken met een bepaald aanbod. Deze organisaties of instellingen willen bij deze groep, met behulp van onder andere campagnes en reclames, een gedragsverandering tot stand brengen.

Een doelgroep heeft meestal een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en/of etniciteit. Om een boodschap over te brengen is het van belang om een doelgroep te definiëren. Jonge kinderen moeten bijvoorbeeld op een andere manier aangesproken worden als volwassenen. Daarnaast is de plek waar ze worden aangesproken van belang: jonge kinderen zullen reclame in de krant eerder over het hoofd zien als een reclame op televisie.
Als er dus een duidelijke doelgroep is vastgesteld kan het makkelijker zijn om deze te bereiken, puur omdat de doelgroep veel gemeenschappelijke kenmerken heeft.