Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 31-01-2011

Diversiteit

betekenis & definitie

Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur.

Als mens spreekt van biodiversiteit, gaat het om de verschillende levensvormen, zoals soorten planten of dieren, binnen een ecosysteem. Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio. In welke mate de diversiteit voorkomt, is te zien aan de hoeveelheid mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Als er veel mensen met een verschillende culturele achtergrond in een regio wonen, kan er sprake zijn van multiculturalisme. Ook veel bedrijven streven naar diversiteit binnen hun personeelsbestand.

Ze willen dan zo veel mogelijk werknemers van een verschillende nationaliteit, geaardheid, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, en (culturele) afkomst in hun personeelsbestand hebben. De drang naar diversiteit binnen de bedrijfsvoering wordt voor een groot deel veroorzaakt door de veranderingen op de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk steeds meer 50-plussers, vrouwen, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking of niet-Nederlanders op zoek naar een baan.

< >