Distributie betekenis & definitie

Distributie is een Latijns-Frans woord en het betekent onder andere uitdelen, ronddelen, verdeling en verspreiding.

Bij een kaartspel deelt men bijvoorbeeld kaarten uit. In de betekenis van ronddelen zit men bijvoorbeeld in een kring zodanig uit te delen dat iedereen op zijn beurt zijn aandeel krijgt. Distributie in economische zin betekent, de normale verdeling van de goederen onder de consumenten zoals die door de handel geschiedt. Een andere betekenis van distributie is de van de overheid uitgaande verdeling van levensmiddelen en andere verbruiksartikelen in rantsoenen. Deze worden door middel van bonnen verkrijgbaar gesteld. Distributie is ook de doelmatige verdeling van schaarse goederen over verschillende gebruiksmogelijkheden. Een door de overheid ingestelde maatregel in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of belemmerde aanvoer om te waarborgen dat alle leden van de volkshuishouding een rechtmatig aandeel van de te verdelen goederen krijgen. Dit speelde in Nederland en Belgiƫ tijdens de beide wereldoorlogen.

Gepubliceerd op 10-04-2015