Discriminatie betekenis & definitie

Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie.

Het maken van onderscheid is echter niet altijd discriminatie. Als een persoon bij de functie tot vrachtwagenchauffeur wordt afgewezen omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dit geen discriminatie. Als die persoon echter wel over een rijbewijs beschikt maar wordt afgewezen op basis van een te donkere huidskleur dan is er wel sprake van discriminatie. Discriminatie heeft dus te maken met onderscheid dat mensen in hun vrijheid beperkt, zonder dat daar een goede reden voor is.
In Nederland is discriminatie verboden. In artikel 1 in de Nederlandse grondwet staat geschreven dat allen die zich in Nederland bevinden gelijk behandelend moeten worden en niet gediscrimineerd mogen worden op basis van ras, uiterlijke kenmerken, sekse enzovoort.