Dictatuur betekenis & definitie

Een dictatuur is een bestuursvorm waarbij een land geregeerd wordt door één persoon (dictator) of een selecte groep mensen die alle macht in handen hebben.

De dictatoriale staatsvorm staat haaks op een democratische staatsinrichting, waar alle burgers samen de macht hebben. De democratische waarden als de vrijheid van meningsuiting en gelijkheid worden in een dictatuur doorgaans niet erkend. Burgers kunnen, bijvoorbeeld wanneer zij hun mening of opvatting in het openbaar uiten, zonder enige vorm van proces in de gevangenis worden gezet of zelfs gedood worden. Een onafhankelijke rechterlijke macht ontbreekt. De rol van een dictator is die van een alleenheerser. Hij of zij bepaalt volledig, soms met meerdere vertrouwelingen, de koers van het land dat onder de dictatuur leeft. Soms wordt het begrip dictatuur ook voor bepaalde ontwikkelingen, trends of onbeheersbare verschijnselen gebruikt: "In dit land heerst de dictatuur van de middelmatigheid."

Laatst bijgewerkt 01-04-2015