Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 05-09-2016

2016-09-05

Delta

betekenis & definitie

Een delta is een gebied waar een rivier met veel aftakkingen de zee of een meer in stroomt.

Een delta is een riviermonding. Deze ontstaat doordat rivierslib voor de kust wordt afgezet, doordat eb en vloed ontbreken.

De benaming Delta is bedacht door de Griekse historicus Herodotus, die vond dat de delta van de Nijl op de Griekse hoofdletter delta (Δ) leek. Niet alle delta’s hebben echter deze typerende vorm.

Delta’s zijn vaak vruchtbaar en daardoor dichtbevolkt. Doordat ze aan zee liggen en ook vaak laaggelegen zijn, zijn rivierdelta’s kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen. Daarom werken stadsbesturen van deltasteden over de hele wereld samen in het initiatief Connecting Delta Cities om de gevolgen van klimaatverandering in goede banen te leiden. Onder meer Rotterdam, Jakarta, New York, New Orleans en Londen doen mee aan dit initiatief.

Een dichtbevolkt en stedelijke delta wordt ook wel een rode delta genoemd. Er is dan sprake van een hoog gebruik van land en water en er zijn veel economische belangen en werkgelegenheid in het gebied. Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft een rode delta een dynamisch karakter. Bekende rode delta’s zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Randstad, de Eufraat en de Nijl.