Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 05-07-2016

2016-07-05

Delfstoffen

betekenis & definitie

Delfstoffen zijn diverse mineralen en gesteenten die kunnen worden gebruikt voor het algemeen nut van de mensheid. Daarnaast kunnen delfstoffen worden verhandeld voor economisch gewin. Delfstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt als brandstof of grondstof.

Delfstoffen kunnen op allerlei manieren worden ingezet ten behoeve van het nut van de mensheid. Omdat dit een vrij algemene beschrijving is, komen delfstoffen dan ook in allerlei verschillende vormen voor. Men kan hierbij denken aan gesteenten en mineralen zoals ertsen, zand en kalksteen, maar ook gasvormige stoffen, zoals aardgas. Delfstoffen zijn met name geschikt voor de bouw. Omdat delfstoffen van algemeen nut kunnen zijn voor de mens, hebben ze een bepaalde economische waarde. Deze is van allerlei factoren afhankelijk, maar meestal is deze zodanig hoog, dat er economisch voordeel kan worden behaald door de betreffende delfstof te vergaren. Factoren die van invloed zijn op de economische waarde van een delfstof zijn onder andere de wijze waarop het kan worden ontgonnen, de hoeveelheid er beschikbaar is, en de geografische ligging van de plek waar de delfstoffen kunnen worden ontgonnen.

Een belangrijk kenmerk van delfstoffen is dat ze eindig zijn. Dit houdt in dat er een beperkte hoeveelheid op de aarde aanwezig is, die niet kan worden aangevuld wanneer deze op is. Delfstoffen kunnen dus maar één keer worden gebruikt. Dit betekent niet alleen dat ze steeds zeldzamer en daardoor steeds kostbaarder zijn, maar ook dat het steeds meer inspanning kost om ze ontginnen of op te graven. Daarnaast is bekend dat het ontginnen van delfstoffen vaak gepaard gaat met aantasting van de lokale natuur, wat ook als zeer kostbaar kan worden gezien.