Cumulatief betekenis & definitie

Cumulatief houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van een proces op een bepaald moment. Cumulatieven worden vaak uitgedrukt door middel van getallen, grafieken of tabellen.

De betekenis van het woord 'proces' in deze context kan op diverse manieren worden ingevuld. Zo kan het proces een optelling zijn van alle totale omzetten die zijn geboekt vanaf een bepaald jaartal. De optelling van alle totalen vormt dan een cumulatief resultaat dat wordt uitgedrukt in getallen. Er bestaan ook cumulatieven die veel moeilijker in getallen kunnen worden uitgedrukt. Een voorbeeld hiervan is het proces van kennisvergaring: iemands cumulatieve kennis over een bepaald onderwerp kan niet zonder meer door middel van getallen worden aangeduid. Wel kan men de vergaarde kennis testen en proberen er op deze manier waarden aan te geven die cijfermatig kunnen worden uitgedrukt. Vervolgens kan men deze test op verschillende tijdstippen in het kennisvergaringsproces uitvoeren, om zo de cumulatieve kennis van de geteste persoon bij te houden.

Gepubliceerd op 12-04-2015