Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 12-04-2010

2010-04-12

Corruptie

betekenis & definitie

Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand een ander omkoopt of zich laat omkopen om bepaalde zaken gedaan te krijgen.

Het belangrijkste voorbeeld van corruptie is het betalen of aannemen van steekpenningen. Met dit smeergeld wordt iemand in een bepaalde machtspositie omgekocht om voor degene die de steekpenningen betaalt bepaalde gunsten te verlenen. Beiden plegen dan corruptie. Degene die de steekpenningen aanneemt pleegt passieve corruptie. Hij of zij maakt misbruik van zijn of haar machtspositie. Degene die de steekpenningen aangeboden heeft pleegt actieve corruptie. Hij of zij verkrijgt zekere gunsten door (grof) geld te betalen. Corruptie is dan ook een oneerlijk proces en is daarom strafbaar. De waarde gelijkheid staat hiermee op het spel. In een corrupte samenleving hebben mensen met meer geld meer kansen dan mensen die over niet zoveel geld beschikken.