Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Contradictio in terminis

betekenis & definitie

Contradictio in terminis is Latijn voor 'tegenspraak in termen'. Het geeft een tegenstrijdigheid aan in woorden.

Uit de combinatie van woorden blijkt bij een contradictio in terminis dat iets onmogelijk is. Voorbeelden van dergelijke combinaties zijn: 'rond vierkant' en 'koud vuur'. Een contradictie die een tegenstrijdigheid bevat door het bijvoeglijk naamwoord is een contradictio in adjecto. Een contradictio in terminis kan ook sarcastisch bedoeld zijn. Iets wordt tot een contradictio benoemd, als een tegenstrijdigheid gepresenteerd, terwijl ze dat niet per se is: 'grappige Duitsers' is daarvan een voorbeeld. In sommige gevallen wordt een contradictio in terminis bewust als tegenstelling voorgesteld als po√ętische of retorische stijlfiguur. Dit laatste wordt een oxymoron genoemd.