Column betekenis & definitie

Een column is een vaste rubriek, een kort stukje proza in een krant, tijdschrift, een bepaald medium op internet of uitgesproken op televisie en radio waarin de auteur zijn of haar mening puntig en uitdagend uiteenzet.

Vaak heeft een column een zekere actualiteitswaarde. De auteur, een columnist, neemt dikwijls het nieuws op de korrel, maar ook zijn of haar persoonlijke belevenissen kunnen centraal staan waarbij eventueel een link naar de actualiteit wordt gelegd. Dag- en weekbladen hebben vaak meerdere columnisten in dienst. De meeste columnisten schrijven daarin regelmatig - dagelijks, wekelijks of maandelijks - een bijdrage, en het kan ook specifieke (deel)onderwerpen bevatten: "Zij schrijft een wekelijkse column over de Verenigde Staten." In Nederland zijn nauwelijks beperkingen opgelegd aan de inhoud van een column. De Nederlandse rechter staat beledigingen of kwetsende uitingen die, als zij niet in een column zouden zijn opgeschreven of uitgesproken strafbaar zouden zijn, toe.

Gepubliceerd op 15-05-2010