Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 31-03-2015

2015-03-31

Cognitief proces

betekenis & definitie

Het cognitief proces heeft te maken met het denkvermogen van de mens. Het is het proces waarbij alles wat wordt waargenomen omgezet wordt in informatie.

Door het cognitieve proces is men in staat om dingen te leren. Door dit proces verwerkt men allerlei informatie waardoor verschillende vaardigheden uitgevoerd kunnen worden. Hieronder staat een opsomming van de vaardigheden die dankzij het cognitieve proces mogelijk zijn.

* Men kan zich oriënteren in plaats, persoon en tijd. Men weet dus wie hij is, waar hij is en wanneer hij ergens is;
* Men kan lezen, schrijven en rekenen en algemene regels die hierop van toepassing zijn in acht nemen;
* Men kan redeneren en probleemoplossend denken, en omgaan met probleemoplossende situaties;
* Men kan informatie in een bepaald tempo verwerken en indien nodig handelingen verrichten;
* Daarnaast kan men dingen onthouden en terughalen (herinneren).