Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-09-2011

2011-09-14

Clausule

betekenis & definitie

Een clausule is een afzonderlijke zinsnede of bepaling in een stuk of brief van ambtelijk karakter. Het is een bepaling in de overeenkomst waar men zich aan moet houden.

Bij het kopen van een nieuw huis kan bijvoorbeeld een situatie ontstaan dat men het eigen huis niet verkocht krijgt en dan hoeft men het nieuwe huis ook niet te kopen. Als een eigen huis niet binnen een bepaalde termijn voor een bepaalde prijs verkocht wordt, dan kan men de overeenkomst die gesloten is op het nieuwe huis ontbinden door een clausule hierin op te nemen. Dit is een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst. Een ander voorbeeld is dat er soms in een document ook een clausule wordt opgenomen wanneer sprake is van geheimhoudingsplicht.