Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2016

2016-03-14

Classificeren

betekenis & definitie

Classificeren is een activiteit waarbij verschijnselen of objecten worden gerubriceerd in specifieke categorieën. De verschijnselen worden ondergebracht aan de hand van één of meerdere overeenkomstige eigenschappen.

Bij het classificeren wordt er gebruik gemaakt van een aantal vaste eisen waaraan een object of verschijnsel moet voldoen. Het is overigens niet noodzakelijk dat dit gebeurt middels één gemeenschappelijke waarde: men kan ook meerdere overeenkomstige waarden inzetten als criteria voor de indeling.

Het uiteindelijke resultaat van de systematische ordening van diensten of producten is een classificatiesysteem, zoals het periodiek systeem uit de chemie of scheikunde. Hierin zijn scheikundige elementen volgens vaste criteria gerangschikt. Ook de indeling van dieren in gewervelde en ongewervelde dieren is illustratief voor een veelgebruikt classificatiesysteem.

Het doel van het classificeren is om uiteindelijk structuur aan te brengen en op deze wijze een gebruiksvriendelijke en/of herkenbare rangschikking voor een breed publiek te organiseren. Een grote hoeveelheid informatie wordt zodoende overzichtelijk, zodat een gebruiker de gewenste informatie snel kan terugvinden. Het is dan ook een manier waarmee mensen eenvoudiger kunnen communiceren.
Voor een duidelijke classificatie kunnen er verschillende hulpmiddelen worden ingezet, waaronder kleurgebruik, typografie, een grafiek, tabel of cyclusaanduiding. Veel technologische apparaten bieden deze hulpmiddelen al aan, zoals de programma’s Excel of Word.

Men classificeert de omgeving voortdurend. In het dagelijkse leven zijn er dan ook talloze voorbeelden te vinden waarin verschijnselen of objecten worden ingedeeld. Enkele voorbeelden zijn:
· De supermarkt (indeling naar het soort product)
· Het openbaar vervoer (indeling naar het soort vervoer)
· Diverse arbeidssectoren (financieel, zorg en welzijn, logistiek e.d.)
· Bibliotheek (rangschikking naar auteur en/of genre).