Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2016

2016-03-14

Claimen

betekenis & definitie

Bij claimen maakt men aanspraak op iets waar hij of zij naar eigen zeggen recht op heeft. Claimen kan op diverse maatschappelijke terreinen plaatsvinden.

Als men door toedoen van een derde slachtoffer is geworden van een ongeval en daarbij schade heeft opgelopen, kan de desbetreffende persoon besluiten om een schadeclaim in te dienen. Dit betekent dat iemand de opgelopen schade vergoed wil zien.
Claims kunnen worden ingediend voor materiële schade (eigen risico, kosten van een advocaat, zaken die stuk zijn gegaan e.d.) en immateriële schade (emotionele en psychische schade). Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Een vordering kan niet onbeperkt worden ingediend. De rechten hiervoor kunnen namelijk na loop van tijd verjaren. Bij het indienen van een schadeclaim is een aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij belangrijk: hierbij legt men uit dat het aan de andere partij te verwijten is dat een ongeluk is gebeurd.

Als men schade lijdt, is het van belang dit te melden bij de verzekeraar. Een schadeclaim kan worden ingediend door een schadeformulier in te vullen en eventuele bewijsstukken bij te voegen. De meeste verzekeraars bieden schadeformulieren op hun website aan. Een claim is echter nog geen recht op vergoeding. Na het indienen gaat de verzekeraar onderzoeken of de claim terecht is.

Ook in de relationele sfeer kan men spreken van claimen. Een individu vraagt dan aanzienlijke belangstelling of behoefte aan bevestiging aan een ander individu. Een persoon die dit gedrag vertoont, is bovendien niet in staat om deze belangstelling met anderen te delen. Claimgedrag wordt daarom vaak als zeer onwenselijk ervaren. Doorgaans hangt dit gedrag samen met angst en onzekerheid om de ander te verliezen.