Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2016

2016-04-01

Circulaire economie

betekenis & definitie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin rest- en afvalstoffen zo goed als mogelijk is worden hergebruikt. Binnen een circulaire economie wordt niet zomaar iets weggegooid, maar probeert men gehele producten of materialen van deze producten opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten.

In het teken van verduurzaming van de samenleving wordt van steeds meer producten geprobeerd om ze een onderdeel te laten worden van de circulaire economie. In een circulaire economie wordt bij het produceren van goederen er naar gestreefd om zo min mogelijk beslag te leggen op eindige grondstoffen. Daarnaast staat de circulaire economie voor zoveel mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen. De circulaire economie is op deze manier een economisch systeem dat goed past binnen een duurzame samenleving. Het tegenovergestelde van een circulaire economie is een zogenaamde lineaire economie. Hierin worden alle producten van welke de levensduur is afgelopen weggegooid, zonder oog te hebben voor eventueel hergebruik.

De circulaire economie is met name relevant voor het hergebruik van grondstoffen en materialen van elektrische apparaten. Voor veel elektrische apparaten, bijvoorbeeld wasmachines, computers en mobiele telefoons, zijn bepaalde grondstoffen nodig waar een eindige voorraad van is. Elektrische apparaten hebben daarnaast een bepaalde levensduur, op een gegeven moment zullen ze niet meer goed functioneren. In een circulaire economie gooit men de apparaten die niet meer functioneren niet weg, maar probeert men de onderdelen die nog wel bruikbaar zijn te hergebruiken of om het apparaat te repareren met onderdelen uit andere apparaten. Daarnaast zullen eventuele reststoffen die overblijven bij de productie of afbraak van deze producten zo goed als mogelijk is worden teruggegeven aan de natuur. Op deze manier staat de circulaire economie in teken van zowel een biologische als een technologische kringloop.