Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Chief Executive Officer

betekenis & definitie

Een Chief Executive Officer (CEO) is een bestuursvoorzitter of een algemeen directeur. De CEO is in het algemeen eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het bestuur.

De term Chief Executive Officer komt uit het Engels. Vroeger werd in Nederland voornamelijk de term 'bestuursvoorzitter' of 'algemeen directeur' gebruikt, maar de laatste jaren wordt steeds vaker gekozen voor de afkorting CEO. De daadwerkelijke inhoud van de functie van CEO staat niet vast en verschilt per bestuursorganisatie. Elk bedrijf geeft dus zijn eigen invulling aan de functie van CEO. De CEO is in de meeste gevallen eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Wanneer er in een bedrijf een Raad van Bestuur aanwezig is, rapporteert de CEO aan de Raad en houdt hij zich bezig met de algemene gang van zaken binnen het bedrijf.