Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 14-03-2016

Chemie

betekenis & definitie

Chemie is een exacte wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen, de samenstelling, de bouw en reactie van chemische stoffen. Het woord is afkomstig van het Griekse woord ‘chèmeia’ en betekent letterlijk smelten.

Chemie staat ook wel bekend als scheikunde.Een scheikundige of chemicus houdt zich bezig met omvangrijke activiteiten van stoffen. Dat kan onder meer het scheiden van bepaalde stoffen zijn, maar ook het bestuderen of synthetiseren (verbinden of reageren) ervan. Chemie heeft veel raakvlakken met biologie en natuurkunde.

Chemici werken doorgaans in een laboratorium en maken gebruik van een diversiteit aan meetapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn reageerbuisjes, pH-meters, pompen, centrifuges e.a. Sommige meetapparaten maken specifieke eigenschappen van stoffen zichtbaar. Veelgebruikte begrippen binnen de scheikunde zijn onder meer moleculen, atomen, verbinding, groep of massa. Chemici kunnen ook buiten het laboratorium werken.

Binnen de chemie bestaan er verschillende specialisaties. Fysisch chemici bestuderen bijvoorbeeld de natuurkundige eigenschappen van stoffen, terwijl biochemici chemische processen in levende wezens bestuderen. Bij analytische chemie gaat men na welke stoffen er in een bepaald monster aanwezig is. De theoretische chemie bestudeert de diverse theorieën achter verbindingen.

Leerlingen op het voortgezet onderwijs krijgen het bètastudievak scheikunde aangereikt. Daarin leren zij over chemische verschijnselen die ze voornamelijk in het alledaagse leven kunnen treffen, zoals brandstoffen of de verandering van bepaalde stoffen. Ook komt het vak voor in samengestelde cursussen. Veel vervolgopleidingen stellen scheikunde bovendien verplicht, voornamelijk studies in de exacte of technische richting.

Chemie wordt tot slot gebruikt bij het aanduiden van een aangenaam gevoel tussen twee of meerdere individuen. Dit gebeurt als gevolg van chemische processen in het lichaam.

< >