Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 11-07-2016

2016-07-11

Burgerparticipatie

betekenis & definitie

Burgerparticipatie is het actief deelnemen van burgers in openbaar gelegenheden. Bij burgerparticipatie wordt van burgers verwacht dat zij actief meedenken over beslissingen die in het openbaar bestuur, zowel in de lokale als landelijke politiek, worden genomen.

In geval van burgerparticipatie is er in veel gevallen sprake van een samenwerking tussen burgers en bestuurders en ambtenaren. Burgerparticipatie overstijgt hiermee de representatieve democratie, waarbij politici worden gekozen om hun politieke partij en daarmee hun kiezers te vertegenwoordigen. Burgerparticipatie zorgt ervoor dat beslissingen die moeten worden genomen omtrent het bestuur, niet volledig in handen vallen van deze vertegenwoordigers, maar juist in samenwerking met burgers worden genomen. Om burgerparticipatie succesvol te laten verlopen is het dus niet alleen noodzakelijk dat een politicus open staat voor suggesties van de betreffende burgers, maar dat deze burgers ook actief deelnemen rondom de beleidsvoering. Het vergt dus meer tijd dan binnen een pure representatieve democratie.

Het voordeel van burgerparticipatie is dat mensen meer invloed kunnen uitoefen op het eigen leefomgeving en dat beslissingen niet volledig komen te liggen bij gekozen vertegenwoordigers. Dit zorgt er mede voor dat deze vertegenwoordigers dicht bij de mensen blijven staan en niet in hun eigen bubbel gaan functioneren zonder zicht te hebben op de werkelijke wensen van de bevolking. Het nadeel is dat burgerparticipatie zorgt voor een verzwakking van de beslissingskracht, iedereen heeft immers inspraak, de meningen veelal diverser zijn. Daarnaast vereist burgerparticipatie dat de betreffende burgers goed zijn ingelicht over de onderwerpen waarover een beslissing wordt genomen. Het is vaak lastig te bepalen of burgers zich daadwerkelijk goed hebben ingelezen.