Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 11-07-2016

2016-07-11

Brutoloon

betekenis & definitie

Het brutoloon is het volledige salaris dat men als werknemer verdient. Met dit brutoloon moeten nog belastingen en premies worden betaald, waardoor er altijd een verschil zit in het brutoloon en het salaris dat men daadwerkelijk ontvangt.

Iedereen die wel eens als werknemer in loondienst heeft gewerkt, heeft te maken gehad met de term brutoloon. Aan de hand van het brutoloon weet men hoeveel men in totaal per maand verdient. Er zit echter altijd een verschil tussen het brutoloon men verdient, en het bedrag dat maandelijks op de bankrekening wordt gestort. Het bedrag dat daadwerkelijk op de bankrekening wordt gestort, wordt het nettoloon genoemd. Dit heeft te maken met diverse belastingen en premies die van het brutoloon worden afgetrokken.

Het brutoloon kan uit verschillende componenten zijn opgebouwd. Naast het basisloon, het loon dat men in de basis verdient door arbeid te leveren, worden bij het brutoloon bijvoorbeeld ook extra beloningen, bonussen en extra verdiensten door onregelmatige werktijden bijgeteld. De bedragen die van het brutoloon worden afgetrokken, bestaan uit twee onderdelen, namelijk premies en belastingen. Deze premies hebben met name betrekking op de premies voor werknemersverzekeringen. De belasting die ment betaalt is de zogenaamde loonbelasting, die iedereen in loondienst afdraagt aan de overheid. Alle bedragen die worden afgetrokken van het brutoloon worden samen de loonheffing genoemd. In Nederland geldt dat hoe meer men verdient, des te hoger de loonheffing.