Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Bruto nationaal product

betekenis & definitie

Het bruto nationaal product (bnp) is de totale waarde van de goederen die een land in een jaar produceert plus het inkomen dat inwoners uit het eigen land verdienen in het buitenland.

Het bruto nationaal product bestaat gedeeltelijk uit het bruto binnenlands product (bbp). Het bruto binnenlands product is de totale waarde van goederen die een land in een jaar produceert. De rest van het bruto nationaal product wordt bepaald door wat burgers van het land in het buitenland verdienen. Binnenlands product verwijst dus naar wat er binnen de landsgrenzen van een land geproduceerd wordt en nationaal gaat over het inkomen dat de staatsburgers binnenbrengen.
Door de invoering van internationale regels is het bruto nationaal product vervangen door bruto nationaal inkomen (bni). Het bruto nationaal inkomen is een graadmeter voor de omvang van de economie van een land. Op die manier kunnen economieën van alle landen makkelijk met elkaar worden vergeleken. Met het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking kan de welvaart van een land worden weergegeven.