Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 25-01-2010

2010-01-25

Brede school

betekenis & definitie

Het principe van de brede school gaat uit van een samenwerking tussen een school en andere instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

De meeste brede scholen richten zich op het primair onderwijs, maar in toenemende mate is ook sprake van brede scholen in het voortgezet onderwijs: het aantal bedraagt in Nederland ongeveer 1000 respectievelijk 350. Instellingen waarmee primaire brede scholen onder meer samenwerken zijn kinderopvang, voor- en/of naschoolse opvang of een peuterspeelzaal. Verder moet gedacht worden aan instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Bij het voortgezet onderwijs gaat het vaak om een uitbreiding van het aantal lesuren in bijvoorbeeld sport, zorg, techniek of media. Ook huiswerkbegeleiding kan onderdeel uitmaken van een brede school.