Blasfemie betekenis & definitie

Blasfemie is misbruik maken van de naam van God, ofwel godslastering. De naam van God moedwillig oneerbiedig gebruiken door middel van vloeken valt hier bijvoorbeeld onder.

In het Oude Testament is te lezen dat godslastering met de dood wordt bestraft. Dit staat in hoofdstuk 24 van het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri. Het Nieuwe Testament acht het onvergeeflijk, dit staat in het evangelie van Markus, hoofdstuk 3. In de middeleeuwen werd godslastering als doodzonde gezien en dit werd gestraft met de uitstoting van die persoon en de doodstraf. Blasfemie is in veel landen nog strafbaar door het kwetsen van anderen. In Nederland werd het volgens de wet van 4 november 1932 als misdrijf gestraft, met een gevangenisstraf tot drie maanden of een boete van 240 gulden. In Belgiƫ is het niet strafbaar, wel is het zo dat bedienaars en voorwerpen van de eredienst beschermd zijn tegen belediging.

Gepubliceerd op 10-04-2015